Månadens konstnär

 

Juli 2016

Ingmari Cantzler, region väst
Se fler bilder här ››
 


Regionsnytt

Region Syd: Läs mer ››

Region Väst: Läs mer ››

Region Öst: Läs mer ››

• Region Mitt: Läs mer ››

• Region Nord: Läs mer ››

uppdaterad: 2016-06-23

 

Medlemsannonser
Välkommen till
Svenska Konstnärsförbundet

Svenska konstnärsförbundet (SK) är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom bild, färg och form. SK:s uppgift är att erbjuda konstnärer en stimulerande och engagerande miljö för konstnärskap.

 

Som medlem får du:

Utställningsmöjligheter i din region.

Hyresrabatt på vissa gallerier. Läs mer om gallerierna här ››

Social gemenskap genom medlemsträffar,
föreläsningar och studiebesök

Tidningen Bildkonstnären där du som medlem
har möjlighet att medverka

Viss rådgivning inom ekonomi, juridik och upphovsrätt.
Läs mer här ››

Erbjudande om att delta i onlinegalleriet Art Gallery
med presentation och upp till 5 bilder

Förmånliga försäkringar Läs mer ››

Möjlighet att erhålla gratis medlemskap i Bildupphovsrätt,
www.bildupphovsratt.se

Vara med och påverka konstnärsverksamheten
i din region

Rabatt på konstnärsmaterial. Här hittar du butikerna ››

Annonsera din utställning under din region här
på hemsidan

Annonserar du i Bildkonstnären får du även din annons
publicerad på hemsidan

Och något lite extra - SK har ett avtal om medlemsrabatt
med 8% på Hellsten Hotel Group i Stockholm för de
medlemmar som övernattar i huvudstaden. Läs mer ››

 

Styrelsen med representanter
från förbundets samtliga 5 regioner

Övre raden: Helena Petersson (öst), Birgitta Nickolausson (mitt), Lars Hansson Lahn (väst), Kristina Nilsson (syd), Bertil Eriksson (öst), Rolf Lindegren (öst).

Sittande: Inga-Lill Angbäck (syd), Berit Lundstedt (väst), Ann Johansson (öst), Ronny Knutsson (öst).

Saknas: Ewa Westlund (nord), och Margareta Isaksson (nord).

 

"Jag får många erbjudanden om olika utställningar tack vare Svenska Konstnärsförbundet"

Maj-Lis Johansson, region norr

 

"All pedagogisk konst är dålig konst - all god konst är pedagogisk"

Lennart Hellsing. I minne

Ordförande har ordet

Läs ledaren ››


Här hittar du aktuella utlysningar från Konstpool

Läs mer ››


Offentlig konst till Mellersta Böle söks med tävling

Läs mer ››
2017-05-15


 

KRO/KIF:s påverkanspaket för enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning

Hämta information som wordfil med länkar ››


Muséer

Här hittar du en lista över museer som kommer inför gratis entré

Läs mer ››


Med ditt SK-medlemskort kommer du bland annat in gratis på Louisiana

Läs mer ››


Utställningsersättning

Information om ansökan för utställningsersättning från Svenska Konstföreningar

Läs mer ››

BildkonstnärenBildkonstnären 2, 2016
Tema: Abstrakt, konkret målning
Konstnär: Berndt Russberg (även foto)

AVTAL & TVIST

Konstnärernas avtals- och tvistlösningshandbok. Alla konstnärers handbok om juridiken i professionella samarbeten

Läs mer ›

Konstens vecka

Vad händer under Konstens Vecka (vecka 40)?

Läs mer ››

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info(at)konstnarsforbundet.se

 
Kansliet
Kansliet är bemannat tis-fre kl 10-15.
Övriga tider:
08-555 96 350
info(at)konstnarsforbundet.se
 
ArtGallery
webb(at)konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Följ SK på Instagram
 

Instagram

Använd gärna #sk och #svkonst så kan vi följa varandra och allt roligt som händer!