Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Aktuellt - Landet Runt

Region Nord

Region Mitt

 

Region Öst

1911 Ruth GalleriRiddaren
2019-11-28

1910 nordfjell
2019-12-04

 

Region Väst

 

Region Syd

1911 danmark
Fernisering på KE19 (Kunstnernes Efterårsudstilling 2019) 
den 1.november i København i Den Frie Udstillingsbygning 
- Danmarks ældste udstillingsbygning.
2019-11-17

image002 
2019-12-15