Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Annonsering i Bildkonstnären

  

Utgivningsplan 2018

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Utgivningsdag  Senaste inlämningsdag
Nr 1 - Tema: Från byggnader till stugor 16 mars 9 februari
Nr 2 - Tema: Transporter till lands och sjöss 15 juni 11 maj
Nr 3 - extra tjockt medlemsbrev via e-post 1 sep  
Nr 4 - Tema: Besök i min ateljé 7 dec 2 nov

 

Annonser: priser och storlek

1/1 sida 5,500 kr 178 x 237 mm
1/2 sida 3,000 kr 178 x 116 mm
1/3 sida enspalt 1,800 kr 56 x 237 mm
1/6 sida enspalt    900 kr 56 x 116 mm
enspalt x 36 mm    350 kr 56 x 35 mm
sista sidan 6,500 kr 178 x 220 mm
Radannonser, fast pris 150 kr (56 x 18 mm)
Andra format mot offert

 

 

 

 

 

 

 

 annonspris2018

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK4 2018

Bildkonstnären 4, 2018
"Besök i min ateljé"
Omslag: I ateljén hos Margret Nordström
Foto: Margret Nordström