Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Ledaren

Förbundsordföranden har ordet

Ronny Knutsson 600

Demokrati förutsätter bildning

När det demokratiska Sverige växte fram under den första halvan av 1900-talet spelade folkskolan och de framväxande folkrörelserna en avgörande roll. Nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorna bidrog alla till att från kan ske helt olika infallsvinklar, perspektiv och innehåll utbilda och bilda stora delar av det svenska folket.

Till detta kom de stora kulturella insatserna under främst 1950-och 60-talen. Konstfrämjandet med sina många föreningar på kontor och i fabriker bidrog genom utställningar och lotterier till att sprida konsten brett in i de svenska hemmen. Rikskonserter (minns ni deras konserter?), Riksutställningar, som nu lagts ner och Riksteatern som fortfarande spelar, bidrog alla till att ge alla breda och djupa kulturperspektiv, ge bildning.

Tillsammans gav de den bas av kunskap som jag menar att demokratin behöverr. Jag skriver gav, för det är inte riktigt så längre menar jag. Internet med Google och sociala medier har alltmer tagit över rollen som folkbildare. Som följd av detta har både kunskap och kultur bleknat till förmån för lättviktiga och kortsiktiga fakta och, det som nu kallas för, alternativa fakta.

Svenska Konstnärsförbundet är en viktig del i arbetet att skapa bildning. Ni som medlemmar ställer ut på gallerier och i shoppingcenter, på arbetsplatser och i kyrkor. Eftersom vi vet att människor mår bra att se konst och att ha konst omkring sig kan vi inte nog understryka den roll SK spelar för att förmedla konsten,  bli lite mer bildade. Och i bästa fall mer demokratiska.

Apropå demokrati. Lördagen den 24 mars äger SK:s förbundsstämma rum. SK tillämpar ju en representativ demokrati, regionernas valda ombud är de som är med och fattar beslut. Men om du inte deltagit i din regions årsmöte där ombuden oftast utses, är du ändå välkommen till stämman. Du har alltid yttranderätt!

Med en glimt av våren när solen lyser in genom mitt fönster igen.
Ronny Knutsson
Ordförande, Svenska Konstnärsförbundet

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 Bildkonstnaren 1 2018 small

Bildkonstnären 1, 2018
Omslag: "Will you ever be great again", Anna Afzelius-Alm
Foto: Anna Afzelius-Alm