Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Arbetsgrupper och Särskilda uppdrag

Arbetsutskott
Ordförande, vise ordförande, sekreterare

Bildkonstnärens redaktionskommitté
Bertil Eriksson - redaktör

Bildupphovsrätt i Sverige
Styrelserepresentant  Ronny Knutsson, suppleant Astrid Andersson

Information
Ronny Knutsson, Eva Olsson

Muséer
Här hittar du en lista över muséer med fri entré
Läs mer ››

louisiana logo
Medlem i SK har även fri entré till Louisiana i Danmark mot uppvisande av medlemskort.

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: tisdagar kl 10-12. Övrig tid: telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK3 2019 omslag

Bildkonstnären 3, 2019

Utgivning 18 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen?
Bli stödmedlem ››