Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Arbetsgrupper och Särskilda uppdrag

Arbetsutskott
Ordförande, vise ordförande, sekreterare

Bildkonstnärens redaktionskommitté
Bertil Eriksson - redaktör

Bildupphovsrätt i Sverige
Styrelserepresentant  Ronny Knutsson, suppleant Astrid Andersson

Information
Ronny Knutsson, Eva Olsson

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK1 2019 small

Bildkonstnären 1, 2019

"Grafik, skulptur & keramik
"
Omslag: Anne E Svensson antagen på Liljevalchs Vårsalong.
Foto: Bertil Eriksson