Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Ansökan om medlemskap

4 gånger per år antas nya medlemmar och nästa tillfälle sker den 29 november 2019
Sista ansökningsdag 15 november 2019

Antagningsregler

Alternativ 1

  • Minst ett års heltidsstudier vid högskola för konstnärlig utbildning  i Sverige eller utomlands.
  • Minst ett års heltidsstudier hos annan utbildningsanordnare, ex. folkhögskola i Sverige eller utomlands.
  • Medlem i annan konstnärsorganisation ex KRO/KIF, Svenska Tecknare, Skulptörförbundet eller liknande svensk eller utländsk organisation.
  • Tidigare medlem i Svenska Konstnärsförbundet och fortfarande aktiv konstnär (bifoga cv om aktivt konstnärskap).

Ovanstående kriterier tillsammans med meritförteckning är direktkvalificerande för medlemskap var för sig och skall styrkas av intyg och/eller betyg. Av meritförteckningen ska framgå att du är aktiv som konstnär.

Alternativ  2
Uppfyller du inte något av villkoren under "Alternativ 1" gäller något av följande

  • Minst sammanlagt ett år av konstnärlig utbildningar och eller kurser eller fleråriga enskilda studier hos etablerad konstnär
  • Styrkt deltagande i jurybedömda och/eller andra utställningar under de senaste tre åren
  • Konstnärliga stipendier
  • Konstnärliga uppdrag av stat, kommun, landsting och/eller större företag.

Villkoren under "Alternativ 2" tillsammans med bedömningen av de bilder som speglar ditt konstnärskap är grunden för uttagningskommitténs ställningstagande. Vi tillmäter det konstnärliga uttrycket i dina bilder stor betydelse


Gör så här:

Hämta ansökningsblankett som PDF HÄR.
• Klicka på länken. PDFen öppnas i nytt fönster
• Hämta hem den till din dator och spara den på lämplig plats (stäng ned webbfönstret).
• Öppna PDF:en från din sparade plats med Acrobat (hämta programmet här om du inte har det https://get.adobe.com/se/reader/)
• Fyll i din ansökan
• Spara

Alternativ 1
Bifoga de formella meriter du vill hänvisa till (skall vara styrkta av intyg och/eller betyg) och den information som visar att du är aktiv som konstnär. Om du inte kan skicka in digitalt, skicka ett brev till kansliet. Om du har en hemsida, hänvisa gärna också till den.

Alternativ 2
Bifoga intyg på de meriter du vill hänvisa till. Bifoga minst fem bilder i JPG-format på verk ej äldre än 2 år, som visar ditt huvudsakliga konstnärliga uttryck. Namnge bilderna med ditt namn, teknik och storlek (exempel: "annaandersson_bild1_olja_50x50cm.jpg"). OM du inte kan skicka in digitalt, skicka ett brev och bifoga fem bilder av god kvalitet i A4-format.


För samtliga

Skicka din ansökan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du hellre skicka per post gör du det till:
Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

- När du fått en bekräftelse från kansliet att din ansökan kommit in betalar du anmälningsavgiften på 200 kr till PG 12 00 40-1. Därefter behandlas din ansökan och du får svar efter nästa följande intagningsmöte.

OBS! Anmälningsavgiften ska vara betald innan beslut om medlemskap fattas.
Ej komplett ansökan behandlas ej.

Läs om hur Svenska Konstnärsförbundets integritetspolicy ››

Meddelande om intagning eller avslag

Intagningsgruppen arbetar löpande med att gå igenom ansökningar och meddelar efter varje styrelsemöte, ca 4 gånger per år, om intag eller avslag.
Besked om medlemskap lämnas av kansliet. 

Medlemsavgift för den antagne
1200 kr per år.
För ungdomar (under 25 år) 600 kr per år.

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: tisdagar kl 10-12. Övrig tid: telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK3 2019 omslag

Bildkonstnären 3, 2019

Utgivning 18 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen?
Bli stödmedlem ››