Kansliet är bemannat måndag och onsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Fråga juristen

Juristen Katarina

Katarina Renman Claesson är jur kand och forkare och har ägnat sig åt upphovsrätt i snart tjugo år. Hon har också intresserat sig för rättsfrågor som rör konstnärer. 

 

Att tänka på i samarbete med ett Galleri som vill representera dig

Nytt år och nya spännande utmaningar. Har du kanske hittat ett Galleri som vill representera dig. Då kan det vara bra att fundera särskilt på några delar av Ert samarbete och ha det nedtecknade i en skriftlig överenskommelse (ett kontrakt).

Galleriets uppdrag och åtagande? Ska Galleriet ensam (exklusivt) eller bara som en utav flera (icke-exklusivt) representera dig och ska det vara för alla eller bara några verk? Var noga med att skriva upp och fotografera de verk som Galleriet tar emot för försäljning/representation. Listan av verk ska signeras av båda parter. Konstnären bör ha rätt att godkänna kvalitén på de bilder som ska användas i marknadsföring av konstnären och hens verk. Försäkring, skada och förlust. Galleriet ska hålla den konst de har i sitt förvar säkert förvarad och försäkrad till det försäljningspris som anges i verkslistan signera av båda parter. Skador på verk ska lagas i samråd med konstnären.

När och hur (solo- och samling) ska verk av konstnären ställas ut? Ska det ske på andra platser än i Galleriet? Vem har den konstnärliga kontrollen över en soloutställning alt. konstnärens hängning av verk i en samlingsutställning? Hur ska kostnaderna för en utställning fördelas mellan Galleriet (och/eller annan Utställare) och konstnären? Det gäller exempelvis kostnader för paketering, transport, försäkring, installation samt för katalog, marknadsföring och vernissage. Kostnader som parterna ska betala gemensamt, ska godkännas skriftligt av båda innan de beslutas. Det bör också diskuteras vem som ansvarar för att verken och utställningen fotograferas (dokumenteras) samt vem som ska bekosta och äga dokumentationsbilderna.

Kommission, pris och betalning. Vid varje försäljning ska Galleriet meddela konstnären försäljningsdatum, försäljningspris, kontaktuppgifter till köparen, vilket belopp som ska erhållas av Galleriet resp. konstnären. Äganderätten till verket övergår direkt från konstnären till köparen. Vilken kommission har Galleriet? Om Galleriet har exklusiv representation, vilken procentsats ska gälla för verk som säljs ”utanför” Galleriet. Ska Galleriet ha kommission också verk som skapas på uppdrag av annan? Vilka priser och rabatter ska gälla? När senast ska Galleriet betala ut försäljnings- eller annan ersättning till konstnären? På vilket sätt ska försäljning rapporteras löpande.

Upphovsrätt, innefattande uthyrningsrätt. Galleriet ska säkerställa att konstnärens upphovsrätt till listade verk är skyddad, innefattande bl.a. tydliga upphovsrättsnotiser på alla reproduktioner. Det är viktigt att påminna om att konstnären behåller sin upphovsrätt också till sålda verk, om annat inte överenskommits. Observera att uthyrning av konstnärens verk endast får göras efter särskilt godkännande och ersättning till konstnären.

Hur länge ska överenskommelsen gälla? Ange antingen bestämd tid och/eller sätt på vilket avtalet kan sägas upp samt under vilka förhållanden överenskommelsen inte längre ska gälla, exempelvis om någon utav parterna flyttar, går i konkurs eller dör. Hur och när ska osålda tavlor returneras till konstnären (dennes efterlevande) och på vems bekostnad?

Hoppas du med detta får ett lång, bra och lugnt samarbete med Galleriet.

Ha det fint till nästa gång,
mvh Katarina Renman Claesson.
Mer finns att läsa i boken Konstjuridik - med fokus på konstnären.

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
måndag och onsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 Bildkonstnaren 1 2018 small

Bildkonstnären 1, 2018
Omslag: "Will you ever be great again", Anna Afzelius-Alm
Foto: Anna Afzelius-Alm