Kansliet är bemannat  tisdag och torsdag kl 10-14. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Medlemsutställningar Region Öst

Anslagstavlan för medlemsutställningar 

Ann-Louise Järvklo, Katrina Thollander och Gunilla Staaf
Samlingsutställning på ABF i Huddinge

Kommunalvägen 26, Huddinge, 
Vernissage 12 dec. 2018 kl. 16-20
Utställningen pågår 12 dec – 22 jan
ABF är öppet månd. – torsd. 8.00-20.00
fred. 8.00-15.00, lörd./ sönd.
stängt jul/nyårshelger stängt.
2019-01-22

190119 AnnLouiseJarvklo
2019-01-24

1810 Glenmark regionost
2019-02-10


181121 sonjaoderam regionost
2019-02-21

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag och torsdag, kl 10-14

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

 BK4 2018

Bildkonstnären 4, 2018
"Besök i min ateljé"
Omslag: I ateljén hos Margret Nordström
Foto: Margret Nordström