Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

2106 comp

2106 mobil

Aktuellt ››
Ansökningar till projekt mm

Landet runt ››
Medlemsutställningar från norr till söder

Forum4u ››
Forum för SKs medlemmar

Kansliet håller stängt p.g.a. sjukdom

Stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana
Stiftelsen Getfotsfonden

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten. För 2021 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor. Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2022 delas ut nästkommande år.

Behörighet (kvalificeringskrav)
Ansökan om stipendium görs med ansökningsblankett från hemsidan. Ansökningsblanketten kompletteras med ett kortfattat brev med redogörelse för konstnärlig verksamhet samt varför du vill söka Getfotsfondens Grafikstipendium. Till ansökan bifogas högst 10 digitala bilder av grafiska verk
Typ Stipendium/Stöd
Kulturella sektorer Bild/form
Sista ansökningsdag 3 oktober 2021
Länk till utlysningen
https://www.getfotsfonden.se/ansokan/

2107 BorjeMattsson regionvast

Månadens konstnär

Anders Ludvigson, region mitt
Läs mer ››

 

BK omslag 21 2 small

Bildkonstnären 3, 2021
Utgivning 15 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››

 

Forum4U
- en mötesplats för konstnärer
 

appstore

googleplay

Annonsörer från senaste numret av Bildkonstnären. Klicka för att läsa mer

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären