Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

2106 comp

2106 mobil

Sök medlemskap ››
Läs om intagningar mm

Landet runt ››
Medlemsutställningar från norr till söder

Nya Art Gallery ››
samt Forum4U för medlemmar

Konstuppdrag i Stadspark, Östra sjukhuset
Konstenheten, Västfastigheter


Konstuppdrag i utemiljön vid Östra sjukhuset i Göteborg utlyses i och med en nybyggnation av en kulvert som skapar ny terräng. Den avsedda platsen för uppdraget är runt kulvertens höjdrygg och gradänger. Konsten bör samspela med den sociala gemenskapen som parken inbjuder till. 

3 konstnärer erhåller skissarvode á 30 000 SEK exkl. moms vardera. Beräknad kostnadsram: 500 000 SEK exkl. moms.

Behörighet (kvalificeringskrav)
- Erlagt konstnärlig högskoleexamen eller:
a) varit yrkesverksam de senaste tre åren och väl dokumenterat sig inom bild- och formkonstens område.
b) vara studerande vid svensk eller godkänd utländsk konsthögskola. 
- Vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt.

Sista ansökningsdag 21 oktober 2021, 
Länk till utlysningen
https://www.vastfastigheter.se/konst/nyheter/konstuppdrag-i-stadspark-ostra-sjukhuset-goteborg/
 

Annemarie Wejerfelt region syd

Månadens konstnär
Oktober 2021
Annemarie Wejerfelt Ekedahl, region syd
Läs mer ››

BK omslag 21 2 small

Bildkonstnären 3, 2021
Utgivning 15 september till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››

 

Forum4U
- en mötesplats för konstnärer
 

appstore

googleplay

Annonsörer från senaste numret av Bildkonstnären. Klicka för att läsa mer

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären