Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

210503 sistaansokan1

På grund av det rådande smittoläget håller kansliet stängt för besök

SK Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 har EU en gemensam lag som stärker skyddet för personuppgifter. Meningen är att vi alla som EU-medborgare inte ska behöva se vår personliga information användas på olika sätt som vi inte har tänkt oss. Detta ställer krav på alla som samlar in och använder personuppgifter. Följande beskriver kortfattat hur Svenska Konstnärsförbundet använder uppgifter från sina medlemmar.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och lagring av personuppgifter är att kunna sköta medlemsadministration och medlemskontakter på ett rationellt sätt. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att Svenska Konstnärsförbundet får använda dina uppgifter för att hålla ett medlemsregister. Vi får använda uppgifterna för att kontakta dig, skicka ut nyhetsbrev och annat material vi bedömer relevant för medlemskapet. Förbundet får dela med sig av dina uppgifter till styrelsen i den region du tillhör. Regionen får kontakta dig för att lämna regionsspecifik information så som utställningsmöjligheter och kallelser till möten. Regionen får använda dina uppgifter för att administrera aktiviteter du vill delta i. Vi får även dela med oss av uppgifter till utomstående som bistår oss i att vårda medlemskapet. Vi lämnar ut nödvändiga uppgifter tex för att kunna skicka den tryckta medlemstidningen till dig.

Grunder för användningen av personuppgifter

När du är medlem i Svenska Konstnärsförbundet gäller stadgarna som ett avtal mellan dig och föreningen. Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem. Uppgifter kan komma att sparas i mötesprotokoll så länge föreningen existerar. När medlemskapet upphör kommer uppgifter att arkiveras enligt lagkrav men vi gör ingen uppdatering av uppgifterna. Du ger ditt samtycke till att vi publicerar ditt namn i medlemstidningen i samband med att du blir medlem. Vi kan också publicera namnet på vår webbplats i samband med föreningsaktiviteter du deltar i.

 

SK jury21 anmal

gefvert konstnarsforbundet banner 240x580 2102142x

wsocomp banner bk

bildupphovsratt

stenhallen banner

stodmedlem

2021 stamman new

Regionerna ska genomföra sina årsmöten senast maj månads utgång.

 

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: 
tisdagar
 kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

BK omslag 21 1 small

Bildkonstnären 1, 2021
Utgivning 17 mars till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››