Arbetsgrupper och särskilda uppdrag

Arbetsutskott
Ordförande, vise ordförande, sekreterare, kassör

Bildupphovsrätt i Sverige
Styrelserepresentant  Ronny Knutsson, suppleant Astrid Andersson

Information
Ronny Knutsson, Eva Olsson

Bildkonstnären
Eva Olsson - redaktör