Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

Arbetsgrupper och särskilda uppdrag

Arbetsutskott
Ordförande, vise ordförande, sekreterare, kassör

Bildupphovsrätt i Sverige
Styrelserepresentant  Ronny Knutsson, suppleant Astrid Andersson

Information
Ronny Knutsson, Eva Olsson

Bildkonstnären
Eva Olsson - redaktör
Redaktionsråd - Eva Olsson, Ronny Knutsson, Kristina Nilsson och Jeannette Waax (Skriwa)

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären