Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

A B C D E F G H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z • Å • Ä • Ö
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art Gallery - platsen för SKs medlemmar att presentera sig tillsammans med max 6 bilder och eventuell länk till hemsida.

Yvonne Marténg

Måleri

tel: 073-708 98 00
www.marteng.dinstudio.se

Enkelhet, närvaro och färgens kraft
 
Jag arbetar främst med äggoljetempera. Dess förmåga att avge ljus tilltalar mig, liksom hantverket att blanda färgen. Nyckelbegreppen  i mitt arbete är enkelhet, närvaro och färgens kraft. Jag har ca femårs (2000 – 2005) konststudier på Rudolf Steinerseminariet i Järna.
Lusten får styra mitt arbete, att vara där arbetsglädje finns. Både i mina bilder och i arbetet med dem finns en önskan att bereda rum för stillhet.
Jag vill försöka måla det som är i tiden, ensamhet, utanförskap. Det känns viktigt att i konsten uppmärksamma hur klimatförändringar påverkar djur och natur.

  • 016_2
  • 20150514_124937
  • P1000894
  • P1010414
  • P1010496-319x640