Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12

2106 comp

2106 mobil

Om att vara medlem

SK är en politiskt obunden intresseorganisation för aktivt verksamma konstnärer inom bildkonst, konsthandverk, skulptur, illustration, teckning, grafik och fotografi.

Organisatoriskt verkar SK inom ramen för representativ demokrati med stadgar och valda ombund. Varje region utser sina ombud till förbundstämman på basis av antal medlemmar.

SK är uppdelad i fem regioner:

Region Syd: Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt Skåne län
Region Öst: Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Gotland samt Stockholms län
Region Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län
Region Mitt: Jämtlands, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län
Region Nord: Norrbotten och Västerbottens län

Inom våra regioner kan medlemmar aktivt delta i styrelsearbete, arbetsgrupper eller regionprojekt. medlemskontakten hålls via möte, sammankomster och utställningsverksamhet.

Regionerna kan bilda egna distrikt, arbetsgrupper, nätverk och liknande med egen verksamhet. Blekinge, Värmland, Östgötagruppen, Växjö och Höga Kusten är exempel på sådana.

Medlemskap i SK ger många fördelar

Medlemsavgift
1200 kr per år. För ungdomar (under 25 år) 600 kr per år.

En expeditionsavgift på 200 kr tas ut för behandling av medlemsansökan och sätts in i samband med ansökan på pg: 12 00 40-1.

Du kan också vända dig till SK:s kansli - Klicka här

Här kan du läsa om Invalskriterier för medlemskap.

Kontakt

Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-650 80 00
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet 
Kansliet har telefontid: 
tisdagar kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

Följ @svkonst

Facebook - SK
Facebook - Bildkonstnären

Instagram - SK
Instagram - SK Art Gallery
Instagram - Bildkonstnären