Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

Af Kultur

Nationella Branschrådet Bild och Form Af Kultur erbjuder unik service vid rekryteringsbehov inom kulturområdet genom utökad service vid förmedling av frilansuppdrag.

Kontakta Af Kultur

Syd: 040-102800
Väst: 031-7391000
Öst: 08-4528100
Nord: 090-151600

Af Kultur har en ”Bildbank” med 25.000 bilder av 3.750 konstnärer.

En bank som inte krisar! 30 av 100 har fått uppdrag genom Bildbanken.

Alla etablerade bild- och formkonstnärer kan anmäla sig till Bildbanken.
Du måste inte vara inskriven som sökande på Af Kultur, men det är samma kriterier som gäller för att komma in.
Gå in på www.arbetsformedlingen.se/kultur - Bildbanken-Kreatörsingång – logga in som kreatör, som finns en bit ner i högerlisten på Bildbankens hemsida.
Där registrerar du dina grunduppgifter som utbildning, utställningar, offentliga uppdrag och inköp m.m. Då kriterierna är uppfyllda beviljas man tillträde till Bild-
banken och kan då på nytt logga in och lägga upp sina bilder. Man måste vara aktiv i Bildbanken!

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: tisdagar kl 10-12.
Övrig tid: telefonsvarare eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren 2 20 omslag

Bildkonstnären 2, 2020
Utgivning 17 juni till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen? 
Bli stödmedlem ››