Region Mitt

SK Region Mitt
Jämtland, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län

Styrelse

Region Mitt hade styrelsemöte 16 maj i Gruvans konferens, Falun.

Styrelsen består av:
Birgitta Nickolausson, ordförande
Mona Lindström, kassör
Titti Lindgren, ledamot
Cia Lindén, ledamot
Birgitta Gustafsson, ledamot
Anita Vallsten, ersättare
Misan Olsén, revisor


Aktiviteter SK region Mitt

Vårsalong Konsthallen Falu Gruva, 22-30 maj 2021
22 medlemmar i regionen deltar i Vårsalongen i Konsthallen vid Falu Gruva.
Besöker du oss under helgerna följer vi museets öppettider 10 - 15. Då betalar du den vanliga entréavgiften till museet 50 kr
Vardagar är muséet stängt - men vi har vår utställning öppen 11 - 17.
Den här gången blir det ingen sedvanlig vernissage pga rådande restriktioner.

Deltagande konstnärer:
Titti Lindgren, Falun
Birgitta Gustafsson, Borlänge
Anita Vallsten, Falun
Elisabeth Bohman, Falun
Maria Rask Grau, Falun
Karin Hoppe Stork, Falun
Cia Lindén, Falun
Anders Ludvigsson, Hjortnäs
Anna-Carin Bergqvist, Borlänge
Birgitta Boholm, Falun
Monica Mattson, Rättvik
Kristina Warg, Mockfjärd
Ragni Källmark, Vikarbyn
Karin Lagergren, Bäsna
Anna Komstadius, Falun
Inga-Marie Ahlgren, Stora Skedvi
Bo Noresson, Gysinge
Catarina Söderberg-Ingvaldsdotter, Borlänge
Stefan Jansson, Falun
Helena Linder, Åmotsbruk
Birgitta Nickolausson, Borlänge

 

Bilder från hängningen av utställningen 

 
  • IMG_8892
  • IMG_8915
  • IMG_8936
 
 

1. Titti Lindgren och Anita Vallsten hänger 
2. Hängning pågår
3. Tavlor från vänster: Catarina Söderberg-Ingvaldsdotter, Borlänge, Birgitta Boholm, Falun och Christina Warg, Mockfjärd

 

Samlingsutställning – Sommarsalong Galleri BLÅ i Gysinge 7-22 augusti 2021

Många av våra medlemmar har anmält sitt intresse att delta i Sommarsalongen i Galleri BLÅ i Gysinge. För att alla 12 ska kunna vara med har vi kommit överens med galleriet att alla får vara med – men med begränsat antal tavlor. Max 5 tavlor lämnas in till galleriet. Lämnar man in stora tavlor kan det bara bli ett par som kommer med.  Däremot finns det gott om plats i mitten av rummet och glasskåp för de båda skulptörer som anmält sig. Galleriet hänger konsten när alla lämnat in sina verk. 

Galleriet är öppet alla dagar mellan 11 – 16. Galleri BLÅ står för vaktandet men konstnärerna får naturligtvis vara på plats om de vill.

Här betalar du som utställare 500:- per konstnär samt 25% provision på såld konst, men styrelsen beslutade att bidra med halva kostnaden- dvs 250:-per person. Provision betalas direkt till galleriet. Galleriet bidrar med marknadsföring, ev vernissagekostnader, sköter all försäljning, skriver etiketter m.m.

Deltagande medlemmar kommer att få information inom kort. Har du frågor kontakta mig (Birgitta) eller Galleri BLÅ, Annie Forsberg 070-203 56 51.
Läs mer om Galleri BLÅ i Gysinge på hemsidan https://kkbgysinge.se/galleri-blå.html

Erbjudande från Galleri BLÅ I Gysinge
I somras arrangerade Galleri BLÅ i Gysinge en Konstväg på 700 m från centrum i byn till galleriet. Fler konstnärer visade sina verk utomhus.

En aktivitet man även i sommar kommer att ordna. Är du intresserad att vara med – kontakta Galleri BLÅ, Annie Forsberg 070-203 56 51. Berätta gärna att du är medlem hos oss – så vet hon att du har fått informationen av mig.

Sommarsalongen i augusti och Konstens vecka.  Millennium Art Gallery Nordingrå
I förra medlemsinformationen berättade jag att utställningarna på Millennium Art Gallery är klara och bifogat fick ni affischerna med all information.

På styrelsemötet beslutade vi att även där bidra med 250:- per utställande konstnär. Då blir det lika för de medlemmar som ställer ut både där och i Galleri BLÅ - oavsett om du är verksam i de sydligare och nordligare delarna av region Mitt – eftersom kostnaden är 500:- på båda ställena per medlem.

Kanalkyrkan i Sandviken Konstens vecka
Hit har 12 medlemmar anmält sitt intresse och där kommer vi precis som i Galleri BLÅ försöka ge plats till alla som vill – dock med begränsat antal verk. Där betalar du endast provision till kyrkan. SK region mitt står för resterande utgifter. Vi återkommer med information längre fram

Nu hoppas vi att planerade aktiviteter kan genomföras. I dagsläget har både Galleri BLÅ och Millennium Art Gallery öppet – i enlighet med restriktionerna. Gruvmuseet i Falun har öppet på helgerna. Vi följer utvecklingen och tror på att alla följer gällande råd och restriktioner när vi träffas inom regionen.

Som vanligt – kontakta oss i styrelsen om du har frågor och funderingar.

Bästa hälsningar
Styrelsen/Birgitta
072-563 23 53

Varsalong Gruvmuseet Falun Sommarsalong MAG konstens vecka MAG