Kansliets telefontid: tisdagar kl 10-12Övrig tid telefonsvarare eller e-post.

Region Mitt

SK Region Mitt
Jämtland, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län

Styrelse
Lördag den 15 februari hade vi i region mitt vårt årsmöte på Siljans Konditori /Galleri. 11 personer deltog i årsmötet som leddes av vår förbundsordförande Ronny Knutsson. Vi började med att äta en taccobuffé eftersom många rest långt. Därefter följde årsmötet i lokalen där vi har vår samlingsutställning med sedvanliga frågor. Mycket glädjande är att vi nu har en styrelse på 5 ordinarie ledamöter och en ersättare – vilket kommer att underlätta arbetet i regionen.

Ordförande:  Birgitta Nickolausson omval 2 år 
Kassör:         Mona Lindström kvarstår 1 år
Sekreterare:  Cia Lindén kvarstår 1 år
Ledamot:      Birgitta Gustafsson nyval 2 år
Ledamot:      Titti Lindgren nyval 2 år
Ersättare:      Anita Vallsten nyval 1 år
Revisor:        Misan Olsen kvarstår 1 år

Vi önskar de nyvalda – Birgitta, Titti och Anita - varmt välkomna till vårt arbete för Region Mitt.

Aktiviteter SK region Mitt 

Region Mitts påsksalong i Järnboden i Gysinge har ställt in pga rådande pandemi. De medlemmar som skulle deltagit är informerade.

Under maj hoppas vi kunna genomföra regionens årsmöte – antingen fysiskt eller digitalt och att resterande aktiviteter under 2021 kan bli av. Allt hänger på de restriktioner som gäller under resten av året.

Vårsalong – Konsthallen på Gruvmuseet i Falun. Datum: 15 - 22/5
Sommarsalong Millennium Art Gallery, Åsäng, Nordingrå, Höga Kusten. Datum: 31/7 – 29/8
Sommarsalong Galleri Blå Gysinge. Datum: 7 – 22/8 
Konstens vecka – Kanalkyrkan Sandviken. Datum: 30/9—31/10.
Konstens vecka Millennium Art Gallery, Åsäng, Nordingrå, Höga Kusten. Datum: 4 – 10/10.

När det gäller Sommarsalongen och Konsten Vecka som vi samarbetar med Millennium Art Gallery på Höga Kusten beräknas genomföras och fem deltagande konstnärer i år är: Birgitta Nordin, Petra Lundström, Maria Tjärnström, Carin Hedlund, Kethy Bjesse.

Styrelsen / Birgitta

sommarsalong2021 konstensvecka40

Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08-650 8000
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet har telefontid: 
tisdagar
 kl 10-12
Övrig tid: telsvar eller e-post

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

image.jpeg

Bildkonstnären 1, 2021
Utgivning 17 mars till SK:s medlemmar.
Inte medlem men önskar tidningen
Bli stödmedlem ››