Region Mitt

SK Region Mitt
Jämtland, Västernorrland, Dalarna samt Gävleborgs län

Styrelse
Lördag den 15 februari hade vi i region mitt vårt årsmöte på Siljans Konditori /Galleri. 11 personer deltog i årsmötet som leddes av vår förbundsordförande Ronny Knutsson. Vi började med att äta en taccobuffé eftersom många rest långt. Därefter följde årsmötet i lokalen där vi har vår samlingsutställning med sedvanliga frågor. Mycket glädjande är att vi nu har en styrelse på 5 ordinarie ledamöter och en ersättare – vilket kommer att underlätta arbetet i regionen.

Ordförande:  Birgitta Nickolausson omval 2 år 
Kassör:         Mona Lindström kvarstår 1 år
Sekreterare:  Cia Lindén kvarstår 1 år
Ledamot:      Birgitta Gustafsson nyval 2 år
Ledamot:      Titti Lindgren nyval 2 år
Ersättare:      Anita Vallsten nyval 1 år
Revisor:        Misan Olsen kvarstår 1 år

Vi önskar de nyvalda – Birgitta, Titti och Anita - varmt välkomna till vårt arbete för Region Mitt.

Aktiviteter SK region Mitt 

Ny medlem
Först hälsar vi vår nya medlem Helena Linder varmt välkommen till SK region Mitt. Helena är verksam i Åmot i Gästrikland. Vi är just nu 52 medlemmar i vår region.

Årsmöte 16 maj kl 14
Vi hoppas kunna genomföra vårt årsmöte söndag den 16 maj kl 14. Antingen vid Falu Gruva Konferensen eller utomhus—om restriktionerna kräver det. Kallelse och handlingar kommer senare. Men notera i kalendern redan nu.

Vårsalong Konsthallen Falu Gruva, 22-30 maj 2021
22 medlemmar i regionen deltar i Vårsalongen i Konsthallen vid Falu Gruva.
Besöker du oss under helgerna följer vi museets öppettider 10 - 15. Då betalar du den vanliga entréavgiften till museet 50 kr
Vardagar är muséet stängt - men vi har vår utställning öppen 11 - 17.
Den här gången blir det ingen sedvanlig vernissage pga rådande restriktioner.

Deltagande konstnärer:
Titti Lindgren, Falun
Birgitta Gustafsson, Borlänge
Anita Vallsten, Falun
Elisabeth Bohman, Falun
Maria Rask Grau, Falun
Karin Hoppe Stork, Falun
Cia Lindén, Falun
Anders Ludvigsson, Hjortnäs
Anna-Carin Bergqvist, Borlänge
Birgitta Boholm, Falun
Monica Mattson, Rättvik
Kristina Warg, Mockfjärd
Ragni Källmark, Vikarbyn
Karin Lagergren, Bäsna
Anna Komstadius, Falun
Inga-Marie Ahlgren, Stora Skedvi
Bo Noresson, Gysinge
Catarina Söderberg-Ingvaldsdotter, Borlänge
Stefan Jansson, Falun
Helena Linder, Åmotsbruk
Birgitta Nickolausson, Borlänge

Samlingsutställning – Sommarsalong Galleri BLÅ i Gysinge 7-22 augusti 2021

Många av våra medlemmar har anmält sitt intresse att delta i Sommarsalongen i Galleri BLÅ i Gysinge. För att alla 12 ska kunna vara med har vi kommit överens med galleriet att alla får vara med – men med begränsat antal tavlor. Max 5 tavlor lämnas in till galleriet. Lämnar man in stora tavlor kan det bara bli ett par som kommer med.  Däremot finns det gott om plats i mitten av rummet och glasskåp för de båda skulptörer som anmält sig. Galleriet hänger konsten när alla lämnat in sina verk. 

Galleriet är öppet alla dagar mellan 11 – 16. Galleri BLÅ står för vaktandet men konstnärerna får naturligtvis vara på plats om de vill.

Här betalar du som utställare 500:- per konstnär samt 25% provision på såld konst, men styrelsen beslutade att bidra med halva kostnaden- dvs 250:-per person. Provision betalas direkt till galleriet. Galleriet bidrar med marknadsföring, ev vernissagekostnader, sköter all försäljning, skriver etiketter m.m.

Deltagande medlemmar kommer att få information inom kort. Har du frågor kontakta mig (Birgitta) eller Galleri BLÅ, Annie Forsberg 070-203 56 51.
Läs mer om Galleri BLÅ i Gysinge på hemsidan https://kkbgysinge.se/galleri-blå.html

Erbjudande från Galleri BLÅ I Gysinge
I somras arrangerade Galleri BLÅ i Gysinge en Konstväg på 700 m från centrum i byn till galleriet. Fler konstnärer visade sina verk utomhus.

En aktivitet man även i sommar kommer att ordna. Är du intresserad att vara med – kontakta Galleri BLÅ, Annie Forsberg 070-203 56 51. Berätta gärna att du är medlem hos oss – så vet hon att du har fått informationen av mig.

Sommarsalongen i augusti och Konstens vecka.  Millennium Art Gallery Nordingrå
I förra medlemsinformationen berättade jag att utställningarna på Millennium Art Gallery är klara och bifogat fick ni affischerna med all information.

På styrelsemötet beslutade vi att även där bidra med 250:- per utställande konstnär. Då blir det lika för de medlemmar som ställer ut både där och i Galleri BLÅ - oavsett om du är verksam i de sydligare och nordligare delarna av region Mitt – eftersom kostnaden är 500:- på båda ställena per medlem.

Kanalkyrkan i Sandviken Konstens vecka
Hit har 12 medlemmar anmält sitt intresse och där kommer vi precis som i Galleri BLÅ försöka ge plats till alla som vill – dock med begränsat antal verk. Där betalar du endast provision till kyrkan. SK region mitt står för resterande utgifter. Vi återkommer med information längre fram

Nu hoppas vi att planerade aktiviteter kan genomföras. I dagsläget har både Galleri BLÅ och Millennium Art Gallery öppet – i enlighet med restriktionerna. Gruvmuseet i Falun har öppet på helgerna. Vi följer utvecklingen och tror på att alla följer gällande råd och restriktioner när vi träffas inom regionen.

Som vanligt – kontakta oss i styrelsen om du har frågor och funderingar.

Bästa hälsningar
Styrelsen/Birgitta
072-563 23 53

Varsalong Gruvmuseet Falun sommarsalong2021 konstensvecka40